Kako se vaške prenose?

visual_300x200_07_0

Vaške

  • Uglavnom se prenose sa čoveka na čoveka direktnim kontaktom glave.
    Vole škole. Tokom igre, deca dolaze u blizak kontakt jedni sa drugima. Zbog toga deca češće imaju vaške od odraslih.
  • Takodje mogu da se prenesu preko šalova, kapa ili češljeva za kosu.

Ne možete da se inficirate gnjidama. Gnjide (ostaci od jaja vaški) ne mogu da se kreću. Samo se vaške kreću.