O Paranitu

Paranit, preporuka u Evropi za tretman vaški, je svestan toga da je uklanjanje vaški iz kose Vašeg deteta iziskujući posao koje vrlo često može biti i stresan.
Zbog toga, Paranit konstantno ispituje načine na koje može da pomogne u rešenju ovog problema – koji je nažalost deo života – na efikasan i pogodan način.

Paranit nudi kompletan asortiman proizvoda od prevencije do tretmana vaški. S obzirom na to da nijedan Paranit proizvod ne sadrži insekticide i ima isključivo mehanički mehanizam dejstva, vaške ne mogu da razviju rezistenciju na sastojke proizvoda.

NOVO Formula sa Dvostrukim Dejstvom

Paranit je nedavno razvio novu tehnologiju sa dvostrukim dejstvom za tretman vaški. Za više informacija kliknite ovde.

SRB.7.C.M.V1.11.05