Kako se vaške prenose?

Vaške

  • Uglavnom se prenose sa čoveka na čoveka direktnim kontaktom glave.
    Vole škole. Tokom igre, deca dolaze u blizak kontakt jedni sa drugima. Zbog toga deca češće imaju vaške od odraslih.
  • Takodje mogu da se prenesu preko šalova, kapa ili češljeva za kosu.

Ne možete da se inficirate gnjidama. Gnjide (ostaci od jaja vaški) ne mogu da se kreću. Samo se vaške kreću.