Politika privatnosti

Poslednji put ažurirano: 30  August 2010

Dobro došli na www.paranit.rs („Vebsajt“).

Vaša saglasnost i izmene u Politici privatnosti

Pristupom i korišćenjem ovog Vebsajta, potvrdjujete da ste upoznati i saglasni sa ovom Politikom privatnosti, i da ste saglasni da možemo da prikupimo i koristimo vaše lične podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Ovaj Vebsajt, njegov sadržaj i ova Politika privatnosti mogu povremeno da budu ažurirani ili menjani bez prethodnog obaveštenja. Ukoliko pristupate i koristite Vebsajt nakon navedenog ažuriranja ili izmene, svi ažurirani podaci i izmene su za vas obavezujući. Stoga vas molimo da  periodično pregledate ovu Politiku privatnosti.

Prikupljanje i korišćenje informacija

Vebsajt vodi Chafaro Ireland Ltd, privredno društvo u sastavu Omega Pharma Group (zajednički naziv u daljem tekstu „Chefaro“, „mi“ ili „nas/nam“).

Kada posećujete naš Vebsajt, mi prikupljamo informacije koje dobrovoljno dostavite (npr. putem našeg formulara za kontakt) i naš veb server može automatski da prepozna vašu IP adresu, vrstu  i verziju vašeg brauzera.

Ove informacije se koriste za pružanje usluga koje tražite (kao što je odgovaranje na vaša pitanja) i za unapredjenje sadržaja i strukture našeg Vebsajta. Ove informacije se koriste isključivo interno, od strane zavisnih društava Omega Pharma Group, koja su saglasna da sa njima postupaju u skladu sa ovom Politikom privatnosti, i ne prenose se drugim organizacijama za komercijalne svrhe.

Na našem Vebsajtu takodje koristimo kukije. Kuki je dokument koji naš veb server šalje tvrdom disku vašeg računara kad posećujete naš Vebsajt. Ovi kukiji služe kao pomoć u obezbedjenju dodatne funkcionalnosti Vebsajta (npr. kao podsetnik za jezik koji je za vas poželjan) i omogućavaju nam da analiziramo korišćenje Vebsajta, kako bismo mogli da unapredimo naš Vebsajt.

Sigurnost

Mi preduzimamo razumne mere u cilju sprečavanja gubitka, nezakonitog korišćenja ili prilagodjavanja ličnih podataka koje ste nam dostavili preko našeg Vebsajta. Medjutim, potrebno je da imate u vidu da ni jedan prenos podataka putem Interneta nije 100% siguran ili bez greške. Izmedju ostalog, poruke poslate elektronskom poštom na, odnosno sa ovog Vebsajta, mogu da budu nesigurne. Stoga je potrebno da budete posebno pažljivi pri donošenju odluke o tome koje informacije nam šaljete preko Vebsajta ili elektronske pošte.

Imate pravo na konsultacije i ispravku svojih ličnih podataka. Da biste to učinili, molimo vas da pošaljete zahtev sa datumom i potpisom i fotokopiju vaše lične karte ili pasoša na dole navedenu adresu.

Veze sa drugim vebsajtovima

Ovaj Vebsajt može da sadrži reference ili veze sa drugim vebsajtovima koje ne kontroliše Chefaro i za koje ne važi ova Politika privatnosti. Skrećemo vam pažnju na to da ste isključivo vi odgovorni za svoje posećivanje ovih drugih vebsajtova.

Pravna napomena

Vaše korišćenje Vebsajta takodje podleže našoj Pravnoj napomeni.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, možete nam se slobodno obratiti.

Možete da nas kontaktirate:

  • Elektronskom poštom: (preko adrese lokalnog servisa za klijente)
  • Poštom na: Chefaro Ireland Ltd, Famham Drive, Finglas, Dublin 11, Ireland .